Spring til indhold
ForsideITSM

Change Management processen

På denne side finder du flere informationer omChange Management processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Change Management processen

På denne side finder du flere informationer omChange Management processen i ITSM løsningen, herunder rollebeskrivelser og henvisninger til relevant dokumentation

Formålet med Change Management er at udføre ændringer på en standardiseret måde uden at det påvirker driften samt sikre kvaliteten af den daglige drift ved:

 • at changes altid er vurdereret af flere instanser (f.eks. brugere, infrastruktur m.m.)
 • at konsekvenserne for brugerne er beskrevet og accepteret
 • at sikre at implementering ikke falder sammen med andre changes
 • at changen er godkendt af Change Advisory Board

Change Manager

Change manageren er ansvarlig for at:

 • Alle changes, for at processen følges samt ansvarlig ved eskaleringer
 • Afholdelse og opfølgning af CAB møder.
 • Review af udførte changes.
 • Udarbejdning af change workflow i samarbejde med systemforvaltere.

Hvis du har input og forbedringsforslag til processen, er det derfor en god idé at kontakte proces manageren, da vedkommende kan bringe forslag til forbedringer i spil.

Change Procesejer

Incident procesejeren er ansvarlig for at:

 • Vedligeholdelse, dokumentation og videreudbikling af processen
 • Sikre, at der sammenhænge med andre processer
 • Proaktiv sammen med manager i forhold til opfølgning på processen