It Services

Kom Godt I Gang minikurser

KOM GODT I GANG-MINIKURSER

Nedenfor beskrives Kom godt i gang-minikurserne, som ITS tilbyder AAU’s ansatte i digitaliseret undervisning og/eller møde ved brug af MS Teams, AAU ZOOM, Panopto, AAU videokonference og online undervisning uden brug af AAU videokonference

Kurserne tilbydes gratis og har typisk en varighed af 30-60 min.

Kursernes indhold målrettes dig og er baseret på vores anbefalinger og best practice for anvendelse af AAU’s standard AV-udstyr.

Kurserne kan bestilles individuelt eller til mindre grupper på op til 6 personer. De kan også efter nærmere aftale gennemføres for større grupper, hvor et eller flere minikurser indgår. For undervisere kan kurserne gennemføres i et samspil mellem Center for Digital Understøttet Læring (CDUL), sådan teknik, didaktik og pædagik samtænkes.

Kontakt support@its.aau.dk, hvis du/I har andre ønsker, så finder vi en løsning, der matcher dit/jeres behov.

Kom godt i gang-minikurser, der tilbydes som standard services til alle ansatte på AAU.

 

 • +

  AV i auditorier

  Målgruppe

  Undervisere eller TAP, der anvender AAU’s auditorier.

   

  Indhold

  Individuel hands on-træning i brugen af AV-udstyr i et auditorie. Vi tager udgangspunkt i præcis den/de situationer, som du enten anvender eller skal i gang med at anvende i din undervisning eller i andre aktiviteter.

  Indholdet målrettes dit behov i samspil med AV-udstyrets muligheder.

  Eksempelvis anvendelse af touchpanel, projektor, mikrofoner, dokumentkamera, touchskærm og valg af adaptere.

  I forhold til undervisning kan det aftales, at der også deltager en læringskonsulent fra Center for Digital Understøttet Læring (CDUL), sådan indholdet udover anvendelsel af teknikken også indeholder pædagogik og didaktik.

  Nytteværdi

  Du opnår:

  • praktisk kendskab til, hvad teknikken i auditorier kan og hvordan, du gør
  • kendskab til best practice for anvendelse af AV-teknikken for at opnå den bedste kvalitet i din undervisning/præsentation
  • erfaring med brug af guides, som du finder på underviser.its.aau.dk.

   

  Forudsætninger

  Ingen – kun lysten til at prøve.

   

  Varighed

  ½-1 time afhængig af dit udgangspunkt.

   

  Book minikurset

  Servicen kan bookes op til fem arbejdsdage før ønsket kursusstart.

  Send en mail til support@its.aau.dk. Skriv, du er interesseret i Kom godt i gang-minikurset, der hedder AV i auditorier. Skriv dit ønske til tidspunkt og oplys også hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig på. 

  Du bliver ringet op for nærmere aftale om indhold, tid og sted.

   

 • +

  AV i undervisningslokaler

  Målgruppe

  Undervisere eller TAP, der anvender AAU’s undervisningslokaler

  (lokaler, der også går under navnet seminarrum og læringsrum).

   

  Indhold

  Individuel hands on-træning i brugen af AV-udstyr i et undervisningslokale. Vi tager udgangspunkt i præcis den/de situationer, som du enten anvender eller skal i gang med at anvende i din undervisning.

  Indholdet målrettes dit behov i samspil med AV-udstyrets muligheder. Det gælder eksempelvis anvendelse af vægpanel, projektor, Airtame, mikrofon, dokumentkamera og valg af adaptere.

  I forhold til undervisning kan det aftales, at der også deltager en læringskonsulent fra Center for Digital Understøttet Læring (CDUL), sådan indholdet udover anvendelsel af teknikken også indeholder pædagogik og didaktik.

  Nytteværdi

  Du opnår:

  • praktisk kendskab til, hvad teknikken i undervisningslokaler kan og hvordan, du gør
  • kendskab til best practice for anvendelse af AV-teknikken for at opnå den bedste kvalitet i din undervisning/præsentation
  • erfaring med brug af guides, som du finder på underviser.its.aau.dk.

   

  Forudsætninger

  Ingen – kun lysten til at prøve.

   

  Varighed

  ½-1 time afhængig af dit udgangspunkt.

   

  Book minikurset

  Servicen kan bookes op til fem arbejdsdage før ønsket kursusstart.

  Send en mail til support@its.aau.dk. Skriv, du er interesseret i Kom godt i gang-minikurset, der hedder AV i undervisningslokaler. Skriv dit ønske til tidspunkt, og oplys også hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig på. 

  Du bliver ringet op for nærmere aftale om indhold, tid og sted.

 • +

  Delvis online (hybrid) møde, undervisning, eksamen, Ph.d. forsvar

  Målgruppe

  Undervisere og TAP, der skal holde møde, eksamen, undervisning, eller Ph.d. forsvar med deltagere dels fra AAU lokale med videokonference og dels online via MS Teams eller AAU ZOOM

  Indhold

  Individuel hands on-træning i brugen af AV-udstyr mellem et eller flere mødelokaler eller fjernundervisningslokaler med AAU videokonferenceanlæg eventuelt sammen med online deltagere via MS Teams eller AAU ZOOM på en computer, mobil enhed eller AAU videokonferenceanlæg.

  I forhold til undervisning kan det aftales, at der også deltager en læringskonsulent fra Center for Digital Understøttet Læring (CDUL), sådan indholdet udover anvendelsel af teknikken også indeholder pædagogik og didaktik.

  Vi tager udgangspunkt i præcis den/de situationer og værktøjer, som du har behov for at anvende i din hverdag.

  Indholdet målrettes dit behov i samspil med lokalets udstyr. eksempelvis anvendelse af touchpanel, valg af adaptere og oprettelse af et MS Teams eller AAU ZOOM-møde.

   

  Nytteværdi

  Du opnår:

  • praktisk kendskab til, hvad teknikken i mødelokaler kan og hvordan, du gør
  • kendskab til oprettelse af et MS Teams eller AAU ZOOM -møde
  • kendskab til best practice for anvendelse af AV-teknikken for at opnå den bedste kvalitet til dit møde/eksamen/Ph.d./vejledning
  • erfaring med brug af guides, som du finder på underviser.its.aau.dk.

   

  Forudsætninger

  Ingen – kun lysten til at prøve.

   

  Varighed

  ½-1 time afhængig af dit udgangspunkt.

   

  Book minikurset

  Minikurset kan bookes op til fem arbejdsdage før ønsket kursusstart..

  Send en mail til support@its.aau.dk. Skriv, at du er interesseret i Kom godt i gang-minikurset, der hedder Delvis online (hybrid) møde,undervisning, eksamen, ph.d. forsvar. Skriv dit ønske til indhold (situationer og værktøjer, som du/I ønsker hands-on træning i), tidspunkt og oplys også hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig på

  Du bliver ringet op for nærmere aftale om indhold, tid og sted.

 • +

  Minikursus i Moodle

  Målgruppe:

  Undervisere eller TAP’ere, der skal i gang med at bruge Moodle og som ikke har erfaring, eller kun ringe erfaring, med systemet.

  Indhold:

  Individuel Hands-on træning i brugen af Moodle:

  • Hvad kan jeg som underviser/sekretær i et Moodle-rum
  • Introduktion til de forskellige aktiviteter og ressourcer, der kan oprettes i et Moodle-rum
  • Grænseflader til andre systemer

  Indholdet af minikurset tilpasses den situation, du skal benytte Moodle i.

  Nytteværdi:

  Du bliver i stand til:

  • Oprette simple aktiviteter og ressourcer i et Moodle-kursus
  • Importere kursusindhold fra andre Moodle-kurser
  • Tilknytte kollegaer til Moodle-rum
  • Finde informationer om hvorledes du går i gang med de øvrige aktiviteter og ressourcer

  Forudsætninger:

  • Fortrolighed med din computer
  • AAU-brugernavn

  Varighed

  ½ til 1 time afhængig af den situation, du ønsker træning i.

  Book minikurset:

  Minikurset kan bookes op til 5 arbejdsdage før ønsket kursusstart.

  Send en mail til support@its.aau.dk. Skriv, at du er interesseret i Kom godt i gang-minikurset, der hedder Moodle. Skriv dit ønske til tidspunkt og oplys også hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig på. 

  Du bliver ringet op for nærmere aftale om indhold, tid og sted.

 • +

  Online møde, undervisning, eksamen, Ph.d. forsvar med MS Teams og AAU ZOOM

  Målgruppe

  Undervisere eller TAP, der ønsker at anvende MS Teams og AAU ZOOM til online møder.

  Indhold

  Individuel hands on-træning i brugen af MS Teams og AAU ZOOM til online møder. Vi tager udgangspunkt i præcis den/de situationer, du skal anvende til et online møde.

  Indholdet målrettes dit behov i samspil med MS Teams og AAU ZOOM-muligheder.

  I forhold til undervisning kan det aftales, at der også deltager en læringskonsulent fra Center for Digital Understøttet Læring (CDUL), sådan indholdet udover anvendelsel af teknikken også indeholder pædagogik og didaktik.

  Nytteværdi

  Du opnår:

  • kendskab til oprettelse af et MS Teams og AAU ZOOM online møde
  • kendskab til best practice for anvendelse af MS Teams og AAU ZOOM til online møder mellem AAU-ansatte, studerende og eksterne deltagere 
  • erfaring med brug af guides, som du finder på underviser.its.aau.dk. 

  Forudsætninger

  Ingen – kun lysten til at prøve.

  Varighed

  ½-1 time afhængig af dit udgangspunkt.

  Book minikurset

  Minikurset kan bookes op til 5 arbejdsdage før ønsket kursusstart.

  Send en mail til support@its.aau.dk. Skriv, at du er interesseret i Kom godt i gang-minikurset, der hedder MS Teams og AAU ZOOM-møde. Skriv dit ønske til tidspunkt og oplys også hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig på. 

  Du bliver ringet op for nærmere aftale om indhold, tid og sted.

   

 • +

  Optag og distribuer undervisning - Panopto

  Målgruppe

  Undervisere eller TAP, der gerne vil optage med Panopto eller uploade filer dertil og distribuere dem fx til et kursus i Moodle.

   

  Indhold

  Individuel Hands-on træning i brugen af Panopto til funktionerne:

  • Optage en video
  • Uploade en video
  • Distribuere en video

  Indholdet af minikurset tilpasses den situation, du skal benytte Panopto i.

   

  Nytteværdi

  Du bliver i stand til:

  • Optage en Video
  • Optage en PowerPoint/KeyNote præsentation med speak over
  • Uploade en video til Panopto
  • Tilknytte en Panopto-video til et kursus i Moodle
  • Distribuere en Panopto-video generelt

  Forudsætninger:

  • Fortrolighed med din computer
  • Headset
  • Kamera

  Varighed

  ½-1 time afhængig af de situationer, du ønsker træning i.

  Book minikurset

  Servicen kan bookes op til fem arbejdsdage før ønsket kursusstart.

  Send en mail til support@its.aau.dk. Skriv, at du er interesseret i Kom godt i gang-minikurset, der hedder Panopto. Skriv dit ønske til tidspunkt og oplys også hvilket telefonnummer, vi kan kontakte dig på. 

  Du bliver ringet op for nærmere aftale om indhold, tid og sted

 • +

  Tag e-læringskurser i Kursusportalen på AAU

  Hvis du er mest tryg ved at deltage i kurser online, kan du tilmelde dig og følge e-læringskurser i Kursusportalen. Her kan du se videoerne, når det passer dig.