It Services

IT-start for ansatte

IT-start for ansatte

Hvis du er ny medarbejder på Aalborg Universitet (AAU), kan du på denne side få en god introduktion til de mest gængse IT-systemer og services.

AAU MAIL

Som ansat får du tildelt en AAU-mail, som følger dig igennem din ansættelse. På din arbejdscomputer er Outlook allerede sat op til dig (Windows). Du kan bruge webmail eller opsætte mail på din telefon eller private computer.

COMPUTER

AAU stiller en computer til rådighed. Afklaring af, hvilken computer du skal have, sker med dit ansættelsessted. Både for Windows- og Mac-computere gælder, at maskinen leveres præinstalleret med et AAU-image. Via softwarecenter kan der nemt installeres ekstra programmer. På Windows-computere er mail, print, WiFi og backup allerede sat op, når du logger på med dit AAU-brugernavn.

MOODLE

På AAU bruger vi Moodle, hvor de studerende finder deres kurser, skema og undervisningsmaterialer. Her foregår også en stor del af kommunikationen med de studerende. Som regel er det studiesekretærer, der sætter kurserne og kursusgangene op, mens det er underviseren, der fylder indhold i. Læs mere om Moodle her.

PRINT OG KOPI

Som ansat printer du gratis. Ved hjælp af dit aau-kort kan du printe, kopiere eller scanne på AAU’s kopimaskiner. Se vores print-introduktionsvideo.

DIGITAL UNDERSTØTTET UNDERvisning

Er du underviser, kan du finde meget nyttig viden, vejledninger og hjælp til didaktik og undervisning hos Center for Digital Understøttet Læring (CDUL) og vejledning i brug af digitale værktøjer hos IT Services.

MERE IT

denne side kan du læse mere om online undervisning og møder, digitale eksamener samt finde links til de vigtigste administrative systemer.