It Services

IT-start for ansatte

IT-start for ansatte

Hvis du er ny medarbejder på Aalborg Universitet (AAU), kan du på denne side få en god introduktion til de mest gængse IT-systemer og services.

AAU-BRUGERNAVN
Dit AAU-brugernavn er opbygget på følgende måde: AAU-ID@domæne.aau.dk (f.eks.: ab13dk@adm.aau.dk). 
Du bruger dit AAU-Brugernavn til at logge ind på alle systemer på AAU, f.eks. webmail, Moodle og din AAU pc. 
Du skal aldrig oplyse dit AAU-brugernavn til andre udenfor AAU.

MULTIFAKTOR-VALIDERING
På AAU benyttes der multifaktor-validering til at logge på flere af vores system, blandt andet webmail, Office365 og VPN. Multifaktor-princippet kender du allerede fra login på f.eks. din netbank, borger.dk mv., hvor du skal taste en kode fra dit NemID. Vi anbefaler at du opsætter Microsoft Authenticator-appen på din mobiltelefon. Du finder vejledningen her
Bemærk du skal være fysisk på AAU for at oprette din Authenticator. Har du ikke mulighed for fysisk fremmøde, skal du kontakte ITS på 9940 2020.

AAU MAIL
Som ansat får du tildelt en AAU-mail, som følger dig igennem din ansættelse. Din AAUmail er unik, i forhold til dit brugernavn, og benyttes udelukkendes som mailadresse. På din arbejdscomputer er Outlook allerede sat op til dig (Windows). Find vejledning til opsætning på Mac her. Læs mere om mail på AAU her

AAUCARD 
Husk at aktivere dit AAUCARD her, da det skal bruges til at få adgang til bygninger og print på AAU.

WiFi 
Som ansat skal du besøge hjemmesiden net.aau.dk for at oprette adgang til AAU’s trådløse netværk (Eduroam). Du finder vejledningen her

COMPUTER
AAU stiller en computer til rådighed. Afklaring af, hvilken computer du skal have, sker med dit ansættelsessted. Både for Windows- og Mac-computere gælder, at maskinen leveres præinstalleret med et AAU-image. Via Software Center kan der nemt installeres ekstra programmer. På Windows-computere er mail, print og backup allerede sat op, når du logger på med dit AAU-brugernavn. Læs mere om Mac på AAU her

MOODLE
På AAU bruger vi Moodle, hvor de studerende finder deres kurser, skema og undervisningsmaterialer. Her foregår også en stor del af kommunikationen med de studerende. Som regel er det studiesekretærer, der sætter kurserne og kursusgangene op, mens det er underviseren, der fylder indhold i. Læs mere om Moodle her

PRINT OG KOPI
Som ansat printer du gratis. Ved hjælp af dit AAUcard kan du printe, kopiere eller scanne på AAU’s kopimaskiner. Se vores print-introduktionsvideo

DIGITAL UNDERSTØTTET UNDERVISNING
Er du underviser, kan du finde meget nyttig viden, vejledninger og hjælp til didaktik og undervisning hos Center for Digital Understøttet Læring (CDUL) og vejledning i brug af digitale værktøjer hos IT Services.

WorkZone
Du er som ansat på AAU pålagt ved lovgivning at varetage dine opgaver i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). På AAU bruger vi ESDH-systemet WorkZone, hvor alle dokumenter i en given sag samles og behandles i digitale sagsmapper. Du kan finde de overordnede regler her samt vejledningen og kvikguides her.

MERE IT
 denne side kan du læse mere om online undervisning og møder, digitale eksamener samt finde links til de vigtigste administrative systemer.  

CLAAUDIA
CLAAUDIA er resultatet af et strategisk AAU-initiativ, der involverer både teknisk og menneskelig infrastruktur for at understøtte AAU-forskernes behov. Tjek vores hjemmeside for, hvordan vi kan hjælpe dig, www.claaudia.aau.dk.