It Services

IT-partner

IT-partnere

Alle institutter/enheder på AAU mødes løbende med en fast IT-partner fra ITS med det formål at:

  • Skabe personlige og nærværende relationer mellem ITS og instituttet/afdelingen​
  • Sikre et ledelsesmæssigt bindeled for instituttet/afdelingen ind i ITS (IT-partner-rolle varetages af chefer og ledere i ITS​)
  • Sikre tilstrækkeligt fokus på tilfredshed med ITS’ services​.

IT-partner listen


Enhed/Institut (AAU)

IT-partner (ITS)
Institut for Materialer og Produktion Mads Peter Bach
Institut for Matematiske Fag Mads Peter Bach
Juridisk Institut Michael Siglev
Institut for Økonomi og Ledelse Michael Siglev
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Lars Sørensen
Institut for Energiteknik Peter Hjort
Innovation Bo Hvass Pedersen
FS Flemming Koch
Rektorsekretariat/Kommunikation Flemming Koch
Institut for Kommunikation of Psykologi Michael Krogsgaard
Institut for Arkitektur og Medieteknologi Gert Espersen
Institut for Politik og Samfund Gert Espersen
Institut for Kultur og Læring Hanne Levisen
1. Studieår og Adgangskursus Hanne Levisen
HR Michael Pedersen
Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) Jeanette Botschinsky og Michael Collin
ØA Lars Lohmann
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet Lars Lohmann
Studieservice Lars Lohmann
Det Humanistiske Fakultet Michael Collin
AUB Michael Collin
Campus CPH Jeanette Botschinsky og Michael Collin
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Michael Kristensen
Campus ESB Michael Kristensen
Institut for Elektroniske Systemer Rasmus D. Jensen
Institut for Planlægning Michael Pedersen
Institut for Kemi og Biovidenskab Rasmus D. Jensen
Insititut for Datalogi Per Bach
CAS Per Bach
Klinisk Institut Michael Kristensen
Insititut for Sociologi og Social Arbejde Peter Hjorth
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Lars Sørensen
Det Tekniske Fakultet for IT og Design Lars Sørensen