AAU logo

ITS Strategi og Portefølje

Proces- og Porteføljeleder

Stab i Strategi og Portefølje

It Services
Teams Strategi og protefølje