AAU logo

ITS Strategi og Portefølje

Chef for Strategi og Porteføjle

Proces- og Porteføljeleder

Stab i Strategi og Portefølje

  • profile image

    Anders Krogh

    Fuldmægtig

  • Arbejdsfunktioner

    • Særligt fokus på OCM (Organizational Change Management). Herunder forandringsledelse og gevinstrealisering ifm. de strategiske projekter under det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD).
It Services
Teams Strategi og protefølje