digitaliseret undervisning og gruppearbejde med

Active learning space

I et "Active learning space" miljø, får de studerende mulighed for at arbejde i samme gruppe eller i grupper imellem. Grupperne kan dele deres viden og præsentationer med hinanden via lærerbordet. Denne vejledning henvender sig især til undervisere og dækker både Windows og Mac.

digitaliseret undervisning og gruppearbejde med

Active learning space

I et "Active learning space" miljø, får de studerende mulighed for at arbejde i samme gruppe eller i grupper imellem. Grupperne kan dele deres viden og præsentationer med hinanden via lærerbordet. Denne vejledning henvender sig især til undervisere og dækker både Windows og Mac.

Billedet nedenfor viser et "Active learning space" lokale. Alle tilsvarende lokaler er udstyret med:

  • Et lærerbord, hvorfra en underviser sørger for kommunikationen mellem arbejdsbordene på en touchskærm.
  • Flere arbejdsborde med en skærm til grupper. Gruppemedlemmer kan vise deres præsentationer til hinanden før de bliver vist for andre grupper.  
  • Et vægpanel til at starte projektoren med og vise lærerbordets skærmbillede. Se lærredet.

Lokalernes indretningen kan være forskelligt og dermed afvige fra billedet. 

 

Skærmen, påmonteret arbejdsbordene bliver tændt 2 steder:

  1. Tænd på afbryderen til højre for strømindgang
  2. Tryk på tænd/sluk knappen nederst

Kontakt IT-Support, hvis skærmen på lærerbordet ikke starter.

Hvis der er er monteret et vægpanel i lokalet, kan skærmbilledet fra lærerbordet vises på lærredet.   

  • Tryk på AL på vægpanelet
  • Tryk på Off for at slukke

 

Windows vejledninger

Mac vejledning