AAU logo

It Services

Anbefaling til valg af computer

Når du overvejer at anskaffe ny computer

Hvis du som studerende på AAU overvejer at anskaffe egen computer og/eller software, skal du være opmærksom på nedenstående anbefalinger og minimumskrav. Disse er bl.a. formuleret for at sikre, at du kan anvende dit eget IT-udstyr i forbindelse med Digital Eksamen på Aalborg Universitet.

Vær opmærksom på at du ved de fleste digitale stedprøver skal bruge overvågningsprogrammet ITX-flex, som kræver en Windows- eller en Mac-computer. Se mere om ITX-flex her.

Anbefaling til studerendes computere

  • PC: Windows 7/8/10 med minimum Internet Explorer 10 samt Google Chrome eller Firefox browsere
    (vi har kendskab til konkrete problemer ved anvendelse af Internet Explorer 11 ifm. Digial Eksamen, derfor anbefaler vi brugen af Google Chrome eller Firefox i stedet)
  • Mac: Mac OS X 10.10 med Firefox browser

Minimumskrav

  • PC: Windows 7 med Internet Explorer 9 browser, dog anbefaler vi brugen af Google Chrome eller Firefox.
  • Mac: Mac OS X 10.7 med Firefox eller Chrome browser
  • Hukommelse: 2 GB RAM.

Vi anbefaler at man tester sit udstyr i god tid inden man skal til eksamen.

Før du anskaffer dig en Mac, bør du undersøge om du i forbindelse med dit studie skal køre programmer, som kun understøttes af Windows.