Artikler

HVAD ER EN ARTIKEL?

Artikler er den mest anvendte indholdstype I InfoGlue. En artikel kan indeholde tekst, links, billeder og øvrige filer og kan anvendes til en række forskellige formål. Når du skal oprette nyt indhold til dit site - hvad enten det er kontaktoplysninger, information om enheden eller et banner - er det derfor typisk artiklen, du skal anvende.

 • +

  Artiklens opbygning

  Herunder kan du læse mere om de mest basale elementer i artiklen:

  artiklens opbygning

  Title

  I feltet "Tiitle" kan man indsætte artiklens overskrift. Man også indsætte overskrifter i artiklens brødtekst. Hvis du har et headline komponent på sitet, anbefales det at du ikke indsætter en title (H1) i artiklen, men i stedet for starte med en H2 i 'full text' feltet, da hvert menupunkt kun bør have en H1. Læs eventuelt mere om de forskellige typer overskrifter i artikler og få et indblik i, hvordan de anvendes bedst.

  Navigation Title

  "Navigation Title" vil typisk være identisk med artiklens overskrift og vises kun, hvis artiklen skal vises i en artikelliste. Hvis en artikel med en meget lang overskrift skal vises i en artikelliste, kan det eksempelvis være en fordel, at angive en kortere navigation title.

  Lead in text 

  "Lead-in-teksten" er artiklens manchet - her kan man skrive en kort tekst, som resumerer hovedpointerne af indholdet. Indholdet i dette felt kan kke formateres. Vær endvidere opmærksom på, at lead-in-teksten udelukkende vises, hvis artiklens "style" er sat til "medium" eller "full" - gå til guden 'Ændr artikelkomponentsudsende' længere nede på denne side.

  Full text

  Her indsættes artiklens brødtekst - det vil sige tekst, billeder, links og øvrige filer. Med redskaberne i værktøjslinjen, som er placeret lige over tekstfeltet, kan man formatere teksten - blandt andet med punktopstilling og kursiv. Se i guiden "Rediger indhold i artikel" længere nede på siden, ift. hvordan man indsætter og redigerer de forskellige typer indhold, som artiklen kan rumme.

 • +

  Rediger artikel via content eller structure

  Artikler kan redigeres via fanebladet Content - der, hvor de oprettes og gemmes - eller via fanebladet Structure. Begge redigeringsmuligheder resulterer i samme udfald.

  rediger artikel fra content

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Lokaliser og klik på artiklen, som du ønsker at redigere
    
  3. Tilføj dine ændringer i artiklen og klik på "Save" for at gemme
    
  4. Husk at publicere dine ændringer, så de bliver tilgængelige på websitet

  Rediger artikel fra Structure

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som artiklen er indsat på
    
  3. Højreklik på den artikel du vil redigere (klik på selve teksten) og vælg muligheden "Edit text"
    
  4. Tilføj dine ændringer og klik på "Save and exit" for at gemme og afslutte din redigering af teksten
    
  5. Husk at publicere dine ændringer, så de bliver tilgængelige på websitet
 • +

  Opret ny artikel

  Vejledningen her forudsætter, at der allerede er oprettet en mappe, som du kan gemme artiklen i. Hvis en ny mappe skal oprettes til formålet, kan du følge vores vejledning til oprettelse af mapper.

  1. Klik på fanebladet "Content"
    
  2. Højreklik på navnet på den mappe, som du ønsker at oprette en artikel i. Vælg "Create"
    
  3. Giv artiklen et godt og sigende navn i feltet "Name" og klik "Save".
    
  4. Scroll ned til bunden af siden og klik på "Save"
    
  5. Indsæt det ønskede indhold i feltet "Full text" og klik "Save". Indsæt eventuelt også en overskrift i felterne "Title" og "Navigation title"
    
  6. Artiklen er nu oprettet
 • +

  Indsæt artikel på side

  Når du har oprettet en artikel, skal den indsættes på en side. Dette gøres ved at tilføje en artikelkomponent, hvorefter selve artiklen indsættes.

  Trin 1: Tilføj artikelkomponent

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som artiklen skal indsættes på
    
  3. Du skal nu tilføje en artikelkomponent. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette komponenten. Se eksemplet nedenfor:

  tilføj artikelkomponent

  1. Klik på "Add Component"
    
  2. Vælg "Article" i det nye vindue, der åbnes. Du har nu tilføjet artikelkomponenten. Klik "Save & Exit" eller fortsæt til trin 2 for at indsætte artiklen

  Trin 2: Indsæt artiklen

  1. Hvis du har fulgt trin 1, åbner et vindue med artiklens egenskaber ("Properties"). Hvis ikke, kan du højreklikke på artikelkomponenten og vælge "Properties".
    
  2. Klik på teksten "Undefined". Et nyt vindue åbner. Find din artikel i strukturen og klik på artiklen
    
  3. Klik på "Save" og afslut ved at klikke "Save & exit". Artiklen er nu indsat på siden


  Alternativ artikeloprettelse: Opret artiklen direkte fra structure

  1. Følg "Trin 1: Tilføj artikelkomponent"'
    
  2. Et vindue med artikelkomponentens "Properties" er nu åbent.
    
  3. Klik på ikonet ud for "Article", som er markeret i nedenstående eksempel:

   indsæt artiklen
    
  4. Klik på den mappe, som din nye artikel skal placeres i og klik "Next"
   (NB - hvis en ny mappe skal oprettes til formålet, kan du klikke på "Create Folder" og navngive mappen)
    
  5. Giv artiklen et godt og sigende navn i "Name" og klik "Next"
    
  6. Angiv evt. titel i "Title" og "Navigation title". Indsæt ligeledes tekst i feltet "Full text"
    
  7. Afslut ved at klikke ’Save and exit’ i bunden af vinduet. Artiklen er nu oprettet og tilknyttet
 • +

  Ændr artikelkomponentens udseende

  Du kan ændre farve ("colour") og layout ("style") på en artikelkomponent. Følg nedenstående guide og se eksemplerne på hvordan farve- og layoutændringer kan tage sig ud. 

  1. Stå i i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som du har oprettet en artikelkomponent på
    
  3. Højreklik på den artikelkomponent, som du ønsker at ændre "style" eller "colour" på. Klik på "Properties"
    
   ændr artikelkomponents udseende
    
  4. Ud for "Style" kan du nu vælge mellem tre forskellige typer layout - "compact", "medium" eller "full". Se forklaring af dette og eksempler nedenfor
    
  5. Ud for "Colour" kan du vælge om artikelkomponenten skal være "White" (hvid) eller "Coloured" (farvet). Se forklaring af dette og eksempler nedenfor
    
  6. Afslut ved at klikke "Save & exit"

  Eksempel 1: colour

  Med "colour" har du mulighed for at vælge, om artikelkomponenten skal være hvid eller farvet - farven defineres ud fra den grundfarve ("main colour"), som du har valgt til sitet. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan henholdsvis en "white" og "coloured" artikelkomponent tager sig ud.

  artikel farve

  Eksempel 2: Style

  Med "style" har du mulighed for at ændre artiklens layout. Dette har bl.a. indvirkning på opdelingen af artiklens indhold, overskriftsstørrelse, placeringen af featured image og om publiceringsdatoen bliver vist.

  compact

  Vælger du "compact" får artiklen nedenstående layout, hvis artiklen også har tilknyttet et featured image og title:

  artikel style - compact

  Medium

  Vælger du "medium" får artiklen nedenstående layout, hvis artiklen også har tilknyttet et featured image og title:

  artikel style - medium

  Full

  Vælger du "full" får artiklen nedenstående layout, hvis artiklen også har tilknyttet et featured image og title:

  artikel style - full

 • +

  Opret artikelliste

  Artikellister viser en oversigt over artikler, som er gemt i en eller flere tilknyttede mapper. Når en mappe tilknyttes en artikelliste, vises alle nye artikler, som oprettes i pågældende mappe, automatisk i listen. Se vores guide til oprettelse af artikellister her.

  opret artikelliste

 • +

  Gode råd til optimering af dit websites indhold

 • +

  Ligestilling af højde på artikler

  Det er muligt at ligestille artiklerne i højden ved at ændre indstilling på sektionen. Dette vil betyde, at artikler, som ligger ved siden af hinanden, vil blive lige høje på trods af, at der ikke er lige meget indhold.

  På nedenstående billede kan der ses et før og efter billede af artikler, hvor indstillingen på 2:2:2 sektionen er sat til, at komponenterne skal have samme højde.

  Før ligestilling

  Efter ligestilling

   

  Sådan ligestiles højden på artiklerne:

  1. Stå i Structure på det sitenode, hvor du vil sætte artiklerne til at være samme højde.
    
  2. Højreklik på "Edit section", der ligger øverst i højre hjørne af sektionen (se nedenstående billede)


    
  3. Klik på "Properties"
    
  4. Sæt "Equal Heights" til værdien "True"
    
  5. Tryk "Save and Exit"

  Højderne på artiklerne vil ikke ændre sig inde i InfoGlue, men indstillingen kan testes ved at trykke "Preview" for siden.

  OBS! Denne funktion kan benyttes i sektionerne 2:2:2, 1:1 eller 4:2, og giver det bedste resultat hvis det er sektioner der udelukkende indeholder artikler, der ligestilles. 

  Hvis der ønskes at ligestille højde på flere rækker af artikler, fx. 2 rækker med artikler i en 2:2:2 sektion, så skal der oprettes en 2:2:2 sektion for hver række af artikler. Hver sektion skal herefter have ændret "Equal heights" til "True".

 • +

  Fremsøg en artikel i InfoGlue

  Hvis du ønsker at finde frem til en artikel der allerede er publiceret, men du er i tvivl om hvor den ligger i content i InfoGlue, kan du følge denne guide.

  1. Naviger til den URL adresse hvorpå artiklen er lagt op.

  2. Kopier de sidste seks cifre i URL-adressen for artiklen (Det der står efter .cid).

  3. Gå ind i InfoGlue og naviger til fanen kaldt "Search".

  4. Vælg "Advanced" til højre for søgefeltet og afkryds boksen kaldt "Only search on ID". 

  5. Indsæt det ID du kopierede fra URL-adressen tidligere og tryk "Search".

  6. Du vil herefter blive mødt af et link til den pågældende artikel som du har fremsøgt. Klik på dette link for at navigere hen til artiklen.