AAU logo

Indsæt anker

HVAD ER ET ANKER?

Med et anker kan man oprette et link, som linker til et specifikt sted i en given artikel - det kan eksempelvis være en overskrift, som du gerne vil lede brugerne frem til. Der er forskel på, hvordan et anker oprettes alt efter om det er i samme artikel eller på tværs af artikler. I vejledningerne herunder kan du blive kligere på, hvordan du opretter ankre.

 • +

  Link til anker i samme artikel

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på den artiklel, hvori du vil indsætte et anker
    
  3. Scroll ned til "Full text" feltet
    
  4. Skriv den tekst, som skal linke til ankeret
    
  5. Find derefter det sted i teksten, hvor ankeret skal placeres
    
  6. Marker den tekst, der skal laves anker til og klik på ikonet "Anchor", som vist nedenfor: 


    
  7. Vinduet "Anchor properties" åbner. Giv ankeret et beskrivende navn og afslut ved at klikke på "OK"
    
  8. Marker nu den tekst, der skal linke til ankeret og klik på ikonet "Link" i værktøjslinjen:


    
  9. Vinduet "Link" åbner. Vælg "Link to anchor in the text" i feltet "Link Type"
    
  10. Under "Select an anchor" og "By anchor name" vælges det ønskede anker. Klik på "OK"
    
  11. Ankeret er nu oprettet. Klik på "Save" og husk at publicere dine ændringer
 • +

  Link til anker på tværs af artikler

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på den artiklel, hvori du vil indsætte et anker
    
  3. Placer markøren det sted i teksten, hvor ankeret skal være.
    
  4. Klik på "Anchor" ikonet i værktøjslinjen:


    
  5. Giv ankeret et sigende navn og kopier navnet (CTRL+C). Klik "OK" og afslut ved at klikke "Save"
    
  6. Find nu den artikel i "Content", hvorfra du ønsker at linke til ankeret.
    
  7. Skriv eller marker den tekst, som skal linke til ankeret og klik på "Link i værktøjslinjen:


    
  8. Vinduet "Link" åbner.
    
  9. Klik på "Browse Server" og klik på det menupunkt, hvor artiklen er tilknyttet. Klik på "Use page"
    
  10. I feltet "URL" skal du nu placere markøren for enden af teksten, lige efter parentesen
    
  11. Indsæt et hashtag (#) efter parentesen og indsæt navnet på det anker, som du lavede i trin 5:


    
  12. Klik på "OK" og klik på "Save"
    
  13. Du har nu linket til et anker på tværs af artikler. Husk at publicere dine ændringer