AAU logo

Indsæt og rediger Featured Image

HVAD ER ET FEATURED IMAGE?

Et "featured image" er et billede, som efter upload automatisk vises i toppen af artiklen. Billedet har således en fast placering men kan dog præsenteres på forskellig vis, afhængigt af hvilken style, der er er valgt i artiklen. Det anbefales, at billedet har en af de størrelser, der kan ses under guiden billedstørrelser.

Feature image

Featured Image Small

"Featured Image Small" kan indsættes i tilfælde, hvor artiklen skal præsenteres i en artikelliste. Denne billedtype vises således ikke i selve artiklen men udelukkende i artikellisten, som illustreret nedenfor. "Featured Image Small" har altid en fast størrelse, som er 278 x 77 pixels.

Feature image small

 

 • +

  Indsæt featured image

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på artiklen, hvori du vil indsætte et featured image 
    
  3. Klik på "Upload file" i den vandrette menu øverst på siden, som vist nedenfor:

  1. Vinduet "Upload file" åbner. Klik på "Vælg fil" for at hente et billede fra din computer
    
  2. I rullemenuen under "state a key for this attachment if needed" vælger du "featured image":

  1. Klik herefter på "Save and exit" og klik nu på "Save". 
    
  2. Oven for feltet "Title" er der et nyt faneblad, der hedder "FeaturedImage", som vist på billedet nedenfor. Tryk på fanebladet


    
  3. Der er nu tre felter. Den øverste "Featured Image URL" betyder, at du kan indsætte en hvilken som helst URL (vær opmærksom på, at URL'en skal indholde "http://www."). Når der trykkes på pågældende featured image i livevisningen, føres brugeren videre til den angivne URL

  4. Feltet "FeaturedImageAlt" er en alternativ tekst til featured image*

  5. Feltet "AdvisoryTitle" er den tekst, der kommer frem, når musen føres over billedet*

  6. Husk at trykke på "Save" og publicere dine ændringer

  7. Billedet er nu indsat i artiklen og kan ses under "Files". For at se hvordan det ser ud på sitet, skal du finde artiklen under fanebladet "Structure"

  *punkt 10 og 11 SKAL udfyldes for at billedet lever op til EU lovgivningen om webtilgængelighed.

 • +

  Indsæt feauture image small

  Inden du følger instruktionerne, skal du sørge for at dit billede har en størrelse på 278 x 77 pixels.

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på artiklen, hvori du vil indsætte et featured image small
    
  3. Klik på "Upload file" i den vandrette menu øverst på siden, som vist nedenfor:

  1. Vinduet "Upload file" åbner. Klik på "Vælg fil" for at hente et billede fra din computer
    
  2. I rullemenuen under "state a key for this attachment if needed" vælger du "featured image small":

  1. Klik herefter på "Save and exit" og klik nu med "Save". 
    
  2. Oven for feltet "Title" er der et nyt faneblad, der hedder "FeaturedImage", som vist på billedet nedenfor. Tryk på fanebladet


    
  3. Der er nu tre felter. Den øverste "Featured Image URL" betyder, at du kan indsætte en hvilken som helst URL (vær opmærksom på, at URL'en skal indholde "http://www."). Når der trykkes på pågældende featured image i livevisningen, føres brugeren videre til den angivne URL
    
  4. Feltet "FeaturedImageAlt" er en alternativ tekst til featured image


    
  5. Feltet "AdvisoryTitle" er den tekst der kommer frem, når musen føres over billedet
    
  6. Husk at trykke på "Save" og publicere dine ændringer
    
  7. Billedet vil nu fremgå i artikellister, som artiklen er tilknyttet. Hvis du også ønsker at det valgte billede skal ses i visningen af artiklen, skal du også indsætte et "Featured image".
 • +

  Rediger featured image

  For at redigere eller opdatere et featured image, der allerede er indsat i en artikel, kan du gøre følgende:

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Find den artikel, hvori billedet er indsat
    
  3. Gå til "Files" i den vandrette menulinje
    
  4. Find billedet, som du ønsker at redigere eller opdatere
    
  5. Klik på "Change file" under billedet (de to blå pile, som vist på billedet nedenfor)
    

    
  6. Vinduet "Upload attachment" åbner. Klik på "Vælg Fil"
    
  7. Find den nye udgave af billedet på din computer 
    
  8. Klik 'Save and exit' og afslut med "Save". Husk at publicere dine ændringer