AAU logo

Big buttons (knapper)

HVAD ER EN BIG BUTTON?

En big button er en komponenttype i InfoGlue. Komponenten fremstår som en stor knap, der kan bruges til at fremhæve specifikke links på dit website. Man kan tilføje tre forskellige typer af links til knappen - interne links, eksterne links og links til filer, som du har uploadet.

Hvad er Interne og eksterne links?

Hvis du skal linke til en underside på dit eget website, kaldes dette et internt link. Hvis du skal linke til et site, som du ikke selv har redigeringsadgang til, kaldes dette et eksternt link

Der er forskel på, hvordan de forskellige typer links tilknyttes. Det - og ændring af knappens udseende og placering på dit site - kan du blive klogere på i vejledningerne herunder.

 • +

  opret big button

  1. Stå i "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som big button komponenten skal indsættes på
    
  3. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette en big button komponent
    
  4. Klik på "Add Component"
    
  5. Et nyt vindue åbner
    
  6. Vælg "Big button"
    
  7. Et nyt vindue åbner. Klik på "Save & exit"
    
  8. Du har nu indsat selve komponenten. Følg en af de tre nedenstående vejledninger for at tilknytte et link.
 • +

  Tilknyt internt link

  Benyt følgende vejledning hvis du skal indsætte et link til en underside på dit eget website.

  1. Stå i "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som du har oprettet en big button komponent på
    
  3. Højreklik på big button komponenten
    
  4. Vælg "Properties"
    
  5. Et nyt vindue åbner
    
  6. Ud for "Sitenode" klikker du på teksten "Undefined"
    
  7. Marker den side, som du ønsker at linke til og klik på "Use marked"
    
  8. Afslut ved at klikke "Save & exit"
 • +

  Tilknyt eksternt link

  Benyt følgende vejledning hvis du skal indsætte et link til et website, som du ikke selv har redigeringsadgang til.

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som du har oprettet en big button komponent på
    
  3. Højreklik på big button komponenten
    
  4. Vælg "Properties"
    
  5. Et nyt vindue åbner
    
  6. Du skal nu oprette dit link i en mappe. Ud for "Link" klikker du på ikonet i højre side, som vist nedenfor:

   tilknyt eksternt link - big button
    
  7. Klik på den mappe, som dit eksterne link skal placeres i og klik "Next" (hvis en ny mappe ska oprettes til formålet, skal du klikke på "Create Folder" og navgive mappen)
    
  8. Giv linket et godt og sigende navn i "Name" og klik "Next"
    
  9. Navngiv linket i feltet "Title" og "Navigation title" - det navn du vælger, vil blive vist som linktekst i knappen
    
  10. Indsæt linket i feltet "Url". Du skal indsætte det fulde link, inklusiv http:// - eksempelvis http://www.test.dk
    
  11. Afslut ved at klikke "Save & exit"
 • +

  Tilknyt link til en fil

  Benyt følgende vejledning hvis du skal indsætte et link til en fil - eksempelvis en PDF-fil eller et billede.

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på den mappe, hvori du ønsker at oprette et link til en fil
    
  3. Højreklik på mappen og vælg "Create"
    
  4. Navngiv linket i feltet "Name"
    
  5. I rullemenuen under "Content type" vælger du "Link", som vist nedenfor:

  vælg link content type

  1. Klik på "Save"
    
  2. Navngiv linket i feltet "Title" og "Navigation title" - det navn du vælger her, bliver vist som linktekst i knappen
    
  3. Klik på "Save"
    
  4. Du skal nu oploade den fil, som du vil linke til. Klik på "Upload file", som vist nedenfor:

    upload fil
  1. Et nyt vindue åbner. Klik på "Vælg fil / gennemse" for at vælge og hente filen fra din computer
    
  2. Find filen på din computer, marker den og klik på "Open/Åben". Klik herefter på "Save and Exit"
    
  3. Klik "Save" og husk at publicere linket inden du fortsætter
    
  4. Du har nu oprettet et link til en fil. Det skal nu indsættes i din big button komponent. Klik på fanebladet "Structure"
    
  5. Klik på den side, som du har oprettet big button komponenten på
    
  6. Højreklik på big button komponenten
    
  7. Vælg "Properties". Et nyt vindue åbner
    
  8. Ud for "Link" klikker du på teksten "Undefined"
    
  9. Klik på den mappe, hvori du har oprettet et link til en fil
    
  10. Marker fil-linket og tryk på "Add"
    
  11. Klik på "Save" og afslut ved at klikke "Save & exit". 
 • +

  Ændre knappens farve

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som du har oprettet en big button komponent på
    
  3. Højreklik på den big button komponent, som du ønsker at ændre farve på
    
  4. Ud for "Colour" kan du vælge om knappen skal være "White" (hvid) eller "Coloured" (farvet). Farven defineres ud fra den farve, som du har valgt som "Main colour" på dit site
 • +

  Opdel komponent i to

  Hvis du har indsat en sektion med et 2:2:2 column layout eller et 4:2 column layout, har du mulighed for at opdele komponenten yderst til højre i yderligere to komponenter, som hver kan indeholde en big button. I eksemplerne nedenfor kan du se forskellen på et normalt 4:2 column layout og et opdelt 4:2 column layout.

  Normalt 4:2 column layout

  normalt 4:2 column layout

  Opdelt 4:2 column layout

  opdelt 4:2 column layout

  Følgende vejledning guider dig igennem opdelingen af komponenten:

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, hvorpå du ønsker at opdele en komponent
    
  3. Højreklik på teksten "Add component here" i komponenten yderst til højre
    
  4. Et nyt vindue åbner. Vælg "1:1 column layout" 
  1. Du har nu opdelt komponenten i to mindre komponenter. Følg vejledningen "Opret big button" for at indsætte en button i hver af de to tomme komponentfelter
 • +

  Gode råd om big buttons

  Indsæt gerne big buttons på dit website de steder, hvor det er relevant. Gode links resulterer i nemmere navigation og bedre søgemaskineoptimering. Herunder kan du blive klogere på, hvordan du bedst navngiver dine big buttons.

  Navngivning

  Det er vigtigt at dine big buttons navngives med en sigende og beskrivende titel, så både brugere og søgemaskiner nemmere kan vurdere, hvad der gemmer sig bag linket i knappen. Linktekster som "Klik her", "Download", "Instituttet" eller "skema" er som oftest ikke gode linktekster. 

  Andre typer links

  Big buttons er en ud af tre forskellige måder hvorpå man kan oprette links i InfoGlue. De to andre er linklister og links i artikler.