AAU logo

Farveændringer

HVILKE FARVER KAN JEG ÆNDRE PÅ SIDEN?

Standardfarven i InfoGlue er mørkeblå (#211a52). Denne farve bruges til overskrifter, knapper, fremhævning af links i tekst og visse komponenter. Der er mulighed for at vælge alternative farver. Den blå farve kan udskiftes med en anden farve, som eksempelvis udvindes af sitets baggrundsbillede. På trods af frit farvevalg anbefales det at vælge en farve, som fungerer på en hvid baggrund - det vil sige, at meget lyse farver ikke bør anvendes.

main colour

Du kan ændre sitets "Main colour" - det vil sige den farve, som komponenterne får hvis du ændrer "Colour" til "Coloured" under komponentens "Properties". Overskriftsfarven på komponenter, hvor "Colour" er sat til "White" ændres også.

farver der kan ændres - white & coloured

Hover colour

Med "Hover colour" ændres farven på links, i det øjeblik musen føres over dem. Det anbefales, at den valgte hover colour er en lysere udgave af sitets "main color, men ift. webtilgængelighed skal du også sørger for at vælge en 'hover colour' der minimum har en farvekonstrast ratio på 4,5:1 ift. din valgte main colour. Du kan anvende værktøjet: http://contrast-finder.tanaguru.com til at tjekke om dit farvevalg lever op til reglerne. I systemet er foreground colour = 'hover colour' og background colour = 'colour'.

link farve på coloured komponenter i cms Infoglue (infoglue2)

standard aau blå

Til Info overholder den standard AAU blå og dertilhørende hover colour den påkrævede farvekontrast ratio.

 • +

  Ændre sitets farve: Main colour og hover colour

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på forsiden, hvis du ønsker at farveændringen skal gælde på hele dit site. Hvis farveændringen blot skal gælde på dele af dit site, skal du klikke på den side, hvorpå farveændringen skal slå igennem (ændringen gælder også for samtlige undersider)
    
  3. Højreklik i det tomme område ved siden af komponenterne, som vist i billedet nedenfor:

   ændr sitets farve - main colour og hover colour
  4. Klik på "Properties"
    
  5. Indsæt nu farvekoder ud for "Main colour", "Text colour" og "Hover colour". Start koden med et hashtag (#). Vær opmærksom på at du skal indsætte en farvekode i alle tre felter, før ændringen slår igennem. I feltet "Text colour" kan du blot indsætte farvekoden #ffffff.
    
  6. Sitets farve er nu ændret. Klik på "Save and exit" for at afslutte
 • +

  Find en farvekode

  Ift. webtilgængelighed og valg af farvekode, skal du også sørger for at vælge en 'hover colour' der minimum har en farvekonstrast ratio på 4,5:1 ift. dit valg af main colour valg. Du kan anvende dette værktøj: http://contrast-finder.tanaguru.com til at tjekke om dit farvevalg lever op til reglerne. I systemet er foreground colour = 'hover colour' og background colour = 'colour'.

  Farvekoden kan findes via et billedbehandingsprogram, og det er selvfølgelig forskelligt, hvordan man finder frem til koden, alt afhængigt af hvilket program, der anvendes. Dog er der funktioner, der går igen i de fleste programmer, og dem tager følgende guide udgangspunkt i.

  Hvis du ikke har et billedbehandlingsprogram kan du anvende det gratis online billedbehandlingsprogram, Pixlr, som du kan tilgå via linket her: http://apps.pixlr.com/editor/Vær opmærksom på at ITS ikke supporterer programmet.

  1. Åbn dit baggrundsbillede i et billedbehandlingsprogram
    
  2. Vælg værktøjet, der ligner en pipet. Værktøjet går eks. under navnet "Farvevælger"

  eyedropper tool, farvevælgerværktøj

  1. Klik på det sted i dit baggrundsbillede, hvor du ønsker farven skal vælges fra
    
  2. Værktøjet, der indikerer farve, som eksempelvis kan have en af nedenstående udformninger,  har nu ændret farve i boksen til venstre

  1. Dobbeltklik på boksen til venstre
    
  2. Et nyt vindue åbner, som eksempelvis kan have en af nedenstående udformninger:

   find farvekode
    
  3.  Farvekoden bliver nu vist i den boks, som er markeret i ovenstående billede. Marker koden og kopier den
 • +

  Main- og hovercolour kombinationer

  Her er en liste og mulige kombineringer af main colour og hover colours som overholder retningslinjerne ift. påkrævede farvekonstrastratio jf. webtilgængelighedsloven. Med dette menes der at main colour som fungerer med hvid både som baggrundsfarve og som linkfarve, samt med hover colouren, og i alle kombinationer minimum har en farvekonstrastratio på 4,5:1

  NB. ift. hover colouren, er dette blot et bud, dette kan sagtens være en anden farve, husk blot at tjekke at et andet farvevalg, lever op til reglerne. Du kan anvende værktøjet: http://contrast-finder.tanaguru.com. I systemet er foreground colour = 'hover colour' og background colour = 'colour'.

  Mulige farve kombinationer der overholder webtilgængelighed