AAU logo

Headline

HVAD ER EN HEADLINE?

"Headline" er sidens overordnede titel. I de fleste templates er headline-komponenten allerede sat ind, hvorfor titlen fremgår, så snart en ny side er oprettet. Årsagen til dette skyldes, at infoglue anvender informationen fra "Title"-feltet i sitenod'ens "Properties" til headline. Læs mere om forskellen mellem "Title" og "Headline" her, samt hvorfor det kan være vigitgt at differenciere mellem de to. Der findes dog også templates til sider uden headline. 

 • +

  Indsæt headline

  Hvis du har brug for at indsætte en headline på en side, som ikke allerede indeholder komponenten, kan du følge nedenstående vejledning. 

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som headline-komponenten skal vises på
    
  3. Højreklik på teksten "Add component here" øverst på siden, som vist i billedet nedenfor:

   headline - add component
    
  4. Klik på "Add Component"
    
  5. Et nyt vindue åbner. Vælg "Headline"
    
  6. Et nyt vindue åbner. Afslut ved at klikke på "Save & Exit"
 • +

  Rediger headline

  1. Stå i fanebladet "Structure" på den side, du ønsker at ændre headline.
    
  2. Højreklik på headline-komponenten*
    
  3. Klik på "Properties"
    
  4. Feltet 'Space' indikerer afstanden mellem næste headline og komponentet nedenfor
    
  5. Skriv den nye headline I feltet 'headline title'. Hvis intet er angivet i dette felt, anvendes tekst fra 'Title' af selve siden

    
  6. Feltet 'H type' angiver størrelsen af headline skriften, hvor h1 er den største (standarden som vi er vant til på AAU sites) og h2 er den mindste.
    
  7. Afslut ved at klikke på "Save and exit"
    
  8. Følg vejledningen til ændring af URL, hvis denne også skal ændres

  *Obs Dette er kun muligt, hvis headlinen står under lokalmenuen. Hvis din headline står over lokalmenuen, er du nødt til at slette lokalmenuen midlertidigt, ved at højreklikke på den og klik "Delete component". Herefter kan du følge ovenstående guide fra trin 3. Husk at indsætte lokalmenuen igen, når du har ændret headlinen. 

 • +

  Forskellen mellem "Headline" og "Title"

  Hvis man ikke specificerer nogen speciel headline, så anvender infoglue blot informationen, der ligger i "Title" for sitenodens "Properties".

  Feltet "Title" under sitenodens "Properties" er feltet som giver siden en title, der kan ses oppe i fanen af browseren, og dette felt er højt prioriteret ift. SEO.

  Det er derfor vigtigt at kunne differenciere mellem disse to måder at sætte "Headline" på et sitenode, især hvis man har flere forskellige sider, der skal have den samme headline. Dette skyldes, at hvis siderne har samme headline, som er defineret af "Title" fra sitenodens "Properties", så har Googles søgemaskine svært ved at differenciere de 2 sider, hvilket påvirker SEO'en negativt. Et eksempel på dette kan være på uddannelsessiderne, hvor man har samme "Headline" for hver underside på en uddannelse, men en anden "Title", der beskriver indholdet af hver underside. på billedet nedenfor ses et eksempel fra kandidatuddannelsen "Anvendt Filosofi", hvor undersden "Fagligt indhold" har forskellige "Headline" og "Title".

 • +

  Gode råd om headline

  Headline er en titel, der skal rumme al indhold på en given side. Titlen skal gøre det nemt for brugeren at danne sig et overblik over, hvad siden indeholder.

  Sørg derfor for at vælge en sigende headline, som beskriver sidens indhold. En god sigende overskrift kunne f.eks. være "Samarbejde med Institut for Byggeri og Anlæg" fremfor "Samarbejde" eller "Samarbejde med instituttet". Undgå også generelle overskrifter som f.eks. "Flere informationer" eller "Godt at vide". Lav i stedet en overskrift, der konkret fortæller, hvad man kan få flere informationer om - f.eks. "Sådan søger du en praktikplads i udlandet".