AAU logo

Linklister

HVAD ER EN LINKLISTE?

En linkliste er en komponent, som bruges til at oprette manuelle linklister med eksterne links, interne links og links til uploadede filer. Linklister er således anvendelige til en række forskellige formål - både til visning af filer og henvisninger til eksterne websites. Linklister kan også erstatte højremenuen til intern navigation i tilfælde, hvor det ikke giver mening at linke til alle sider i et specifikt niveau - eksempelvis hvis der skal linkes på tværs af niveauer i sidetræet.

Hvad er Interne og eksterne links?

Hvis du skal linke til en underside på dit eget website, kaldes dette et internt link. Hvis du skal linke til et site, som du ikke selv har redigeringsadgang til, kaldes dette et eksternt link

Der er forskel på, hvordan de forskellige typer links tilknyttes. Det kan du blive klogere på i vejledningerne herunder.

 • +

  Indsæt linkliste

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som lnklisten skal indsættes på
    
  3. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette komponentet:

   indsæt linkliste
    
  4. Klik på "Add Component"
    
  5. Et nyt vindue åbner. Vælg "Link list"
    
  6. Et nyt vindue åbner. Klik på "Save & Exit"
    
  7. Du har nu indsat selve komponentet. Følg en af de tre nedenstående vejledninger for at tilknytte et eller flere links
 • +

  Tilknyt internt link

  Benyt følgende vejledning hvis du skal indsætte links til en eller flere undersider på dit eget website.

  1. Stå i "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som du har oprettet en linkliste på
    
  3. Højreklik på linklist-komponenten
    
  4. Vælg "Properties"
    
  5. Et nyt vindue åbner
    
  6. Ud for "Sitenodes" klikker du på teksten "Undefined", som vist nedenfor:

   link list properties
    
  7. Marker den side, som du ønsker at linke til og klik på "Add". Gentag dette punkt for hvert menupunkt, som skal vises i linklisten.
    
  8. Skriv gerne en overskrift i feltet "Headline"
    
  9. Afslut ved at klikke "Save & exit"
 • +

  Tilknyt eksternt link

  Benyt følgende vejledning hvis du skal indsætte et eller flere links til websites, som du ikke selv har redigeringsadgang til.

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Højreklik på den mappe, som dit eksterne link skal placeres i og klik på "Create" (hvis en ny mappe skal oprettes til formålet, kan du følge vores guide til oprettelse af mapper)
    
  3. Giv linket et godt og sigende navn i "Name" 
    
  4. I rullemenuen under "Content type" vælger du "Link":

   content type - link
    
  5. Klik på "Save"
    
  6. Navngiv linket i feltet "Title" og "Navigation title" - det navn du vælger, vil blive vist som linktekst i linklisten
    
  7. Indsæt linket i feltet "Url". Du skal indsætte det fulde link, inklusiv http:// - eksempelvis http://www.test.dk
    
  8. Afslut ved at klikke "Save & exit"
    
  9. Gentag punkt 1 - 8 hvis du skal oprette flere links og fortsæt herefter til trin 10

  10. Skift til fanebladet "Structure"

  11. Klik på den side i sidetræet, som du har oprettet en linkliste på

  12. Højreklik på linklist-komponenten

  13. Vælg "Properties". Et nyt vindue åbner

  14. Ud for "Content links" skal du klikke på teksten "Undefined":

   link list properties

  15. Klik på mappen, hvori du har oprettet de eksterne links

  16. Marker et link og tryk på "add". Gentag dette punkt for hvert link du ønsker at indsætte i linklisten

  17. Klik på "Save"

  18. Skriv gerne en overskrift ud for "Headline" 

  19. Afslut ved at klikke "Save & exit"

 • +

  Tilknyt link til en fil

  Benyt følgende vejledning hvis du skal indsætte et eller flere links til filer - eksempelvis PDF-filer eller billeder.

  1. Stå i fanebladet "Content"
    
  2. Klik på den mappe, hvori du ønsker at oprette et link til en fil
    
  3. Højreklik på mappen og vælg "Create"
    
  4. Navngiv linket i feltet "Name"
    
  5. I rullemenuen under "Content type" vælger du "Link", som vist nedenfor:

   content type - link
    
  6. Klik på "Save"
    
  7. Navngiv linket i feltet "Title" og "Navigation title" - det navn du vælger her, bliver vist som linktekst i linklisten
    
  8. Klik på "Save"
    
  9. Du skal nu oploade den fil, som du vil linke til. Klik på "Upload file", som vist nedenfor:
    
  10.  upload file
    
  11. Et nyt vindue åbner. Klik på "Vælg fil / gennemse" for at vælge og hente filen fra din computer
    
  12. Find filen på din computer, marker den og klik på "Open/Åben". Klik herefter på "Save and Exit"
    
  13. Klik "Save" og husk at publicere linket inden du fortsætter
    
  14. Du har nu oprettet link til en fil. Gentag punkt 1 -12 hvis du skal oprette flere links
    
  15. Skift til fanebladet "Structure"
    
  16. Klik på den side, som du har oprettet linklisten på
    
  17. Højreklik på linklist-komponenten
    
  18. Vælg "Properties". Et nyt vindue åbner
    
  19. Ud for "Content links" klikker du på teksten "Undefined":

   tilknyt fil - properties
    
  20. Klik på den mappe, hvori du har oprettet et et flere links til filer
    
  21. Marker de fil-links, som skal indsættes i din linkliste, og tryk på "Add"
    
  22. Klik på "Save"
    
  23. Indsæt gerne en overskrift ud for "Headline"
    
  24. Afslut ved at klikke "Save & exit"
 • +

  Ændre Linklistens udseende

  Du kan ændre linklistens farve (colour) og den måde, hvorpå linkene præsenteres i listen (style). Se eksempler på disse ændringer nederst i denne vejledning.

  1. Stå i "Structure"
    
  2. Klik på den side, som du har oprettet en linkliste på
    
  3. Højreklik på den linkliste, som du ønsker at ændre "style" og / eller "colour" på
    
  4. Ud for "Style" kan du vælge, om linklisten skal vises som "compact", "medium" eller "full" 
    
  5. Ud for "Colour" kan du vælge, om linklisten skal være hvid eller farvet. Farven defineres ud fra den grundfarve ("main colour"), som du har valgt til sitet
    
  6. Afslut ved at klikke på "Save & Exit"

  colour

  linkliste colour

  Style

  linkliste style