AAU logo

Medarbejderlister

HVAD ER EN MEDARBEJDERLISTE?

En medarbejderliste er en komponenttype, hvormed man nemt kan opstille lister over medarbejdere i en specifik afdeling eller enhed. Medarbejderlisterne trækker data fra PDS, som er AAU's personprofilsystem. Listerne opdateres derfor automatisk, hvis der eksempelvis foretages ændringer i stillingsbetegnelser eller lignende.

Der findes to forskellige former for medarbejderlister - prioritized staff list, som er en manuelt sorteret liste, hvor man indsætter et medarbejder-id for hver enkelt medarbejder og staff list, hvor man indsætter et tjeneste-id for en større enhed.

 • +

  Find Medarbejder-id

  Du kan finde en medarbejders id ved at fremsøge vedkommende på search.aau.dk. Når du har åbnet vedkommendes profil på VBN, finder du id'et i URL'en, som markeret i billedet nedenfor:

 • +

  Find Tjeneste-id

  Tjenestestedet er en 5-cifret kode med tilhørende tekst, som knyttes på alle medarbejdere på AAU. Tjenestestedsid dækker således over en gruppe af medarbejdere, der er tilknyttet specifikke dele af organisationen. Den nyeste oversigt findes i AAU håndbogen under administrative tjenestesteder - download pdf'en i bunden af siden, der hedder "Enhedsoversigt".

   

 • +

  Opret Prioritized staff list (med medarbejder-id)

  Følg nedenstående vejledning, hvis du vil oprette en medarbejderliste, hvor du manuelt indsætter id for hver enkelt medarbejder.

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som medarbejdelisten skal vises på
    
  3. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette et medarbejderlisten:

   add component - prioritized staff list
    
  4. Klik på "Add Component"
    
  5. Et nyt vindue åbner
    
  6. Vælg "Prioritized staff list" 
    
  7. Indsæt medarbejder-id for de medarbejdere, der skal fremgå af listen. Adskil med komma, som vist i eksemplet nedenfor:

   indsæt medarbejder id - properties
    
  8. Vælg under "Name order" og "Jobfunction", hvordan listen skal præsenteres
    
  9. Indsæt eventuelt en overskrift ud for "Headline"
    
  10. Afslut ved at klikke "Save and exit"
 • +

  Opret staff list (med tjeneste-id)

  Følg nedenstående vejledning, hvis du vil oprette en medarbejderliste, hvor du insætter et tjeneste-id for en større enhed.

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som medarbejdelisten skal vises på
    
  3. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette et medarbejderlisten:

   add component - staff list
    
  4. Klik på "Add Component"
    
  5. Et nyt vindue åbner
    
  6. Vælg "Staff list" 
    
  7. Et nyt vindue åbner. I rullemenuen "Style" kan du vælge "Compact" (uden billede) eller "Full" (med billede) 
    
  8. I feltet "Department IDs" skal du indsætte tjeneste-id for pågældende enhed

   staff list - properties
  9. I feltet "Include" kan du  tilføje personer ved at indsætte deres medarbejder-id
    
  10. I feltet "Exclude" kan du ekskludere personer ved at indsætte deres medarbejder-id
    
  11. I feltet "Jobfunction" kan du vælge, om arbejdsfunktioner skal vises - bemærk, at at "Style" skal være sat til "Full" hvis arbejdsfunktionerne skal vises
    
  12. I feltet "Headline" kan du indsætte en overskrift til medarbejderlisten
    
  13. Afslut ved at klikke på "Save and exit"
 • +

  Hvilke informationer vises i en medarbejderliste?

  AAU har i mange år haft to eksternt rettede medarbejderprofiler –  Personprofil og VBN. Det har givet anledning til forvirring, dårligere søgbarhed samt vedligehold og drift af begge platforme. Personprofil.aau.dk har i længere tid performet dårligt, og da VBN samtidig præsenterer en styrket platform, samles indsatsen der.

  Med udfasningen af personprofil.aau.dk linkes alle medarbejderes profiler nu direkte over på den nye medarbejderprofil på vbn.aau.dk.

  Da vbn.aau.dk henter nogle oplysninger fra PDS, skal data rettes dels på vbn.aau.dk, dels på pds.aau.dk. Det er derfor også nødvendigt at rette på begge disse platforme, for at informationerne vises korrekt i medarbejderlisterne på InfoGlue.
   

  HVAD KAN JEG SE/REDIGERE PÅ VBN.AAU.DK?

  Uddannelse (Vises i medarbejderlisten)
  Arbejdserfaringer
  Arbejdsopgaver (Kan vises i medarbejderlisten)
  Publikationer og lign. (Vises i publikationslister)

  HVAD KAN JEG SE/REDIGERE PÅ PDS.AAU.DK?

  Kaldenavn (Vises i medarbejderlisten)
  E-mail (Vises i medarbejderlisten)
  Telefonnummer (Vises i medarbejderlisten)
  Fysisk adresse (Vises i medarbejderlisten)
  Profilbillede (Vises i medarbejderlisten)
  Ferieoplysninger

  På siden www.its.aau.dk/vejledninger/medarbejderprofil findes en oversigt med links til de systemer, hvor du kan se/redigere dine data. Det er også denne side, der erstatter den gamle hovedside for personprofil.aau.dk.

  Rettelser i PDS optræder først i VBN dagen efter, da datakopieringen mellem systemerne foregår om natten.