Menupunkter (sider)

HVAD ER ET MENUPUNKT?

Menupunkter er de sider, som et website består af. Siderne oprettes under fanebladet "Structure", hvor man også kan se en sidetræsoversigt over alle sider i et givent repository. Nye sider oprettes via templates, som er oprettet på forhånd.

Hvad er en template?

En template er en skabelon. Når du vælger en template, vil din nye side have en foruddefineret opsætning med komponenter uden indhold. Alle komponenterne kan ændres eller slettes og nye kan også tilføjes. Der er en række forskellige templates at vælge imellem - de fleste er generelle og kan bruges til en række forskellige formål, og nogle er oprettet som skabeloner for visningssider til eksempelvis nyhedslister. Du kan også vælge templaten "Tom side", hvis du ønsker at bygge sidens layout op fra bunden.

 • +

  Opret nyt menupunkt (side)

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som den nye side skal underordnes. Hvis siden skal placeres i første niveau vælges forsiden
    
  3. Højreklik på den valgte side og klik på "Create", som vist nedenfor:

   opret nyt menupunkt
    
  4. Vinduet "Create subpage to..." åbner
    
  5. Giv siden et godt og sigende navn i feltet "Name"
    
  6. Klikker du herefter i i feltet "Title" autogenereres både "Title", "Navigation title" og "NiceURIName" (ønskes anden navngivning kan de tilpasses)
    
  7. Marker teksten i feltet "NiceURIName" og kopier teksten 
    
  8. Marker en template fra oversigten og klik på "Create" nederst i venstre hjørne 
    
  9. Siden er nu oprettet. Klik på sidens "Properties", som vist nedenfor:

   opret menupunkt - klik properties
    
  10. Vinduet "Properties" åbner. Klik på fanebladet "Name & dates" og indsæt den kopierede tekst fra feltet "NiceURIName"  i feltet "Name", som vist nedenfor. Dette skridt foretages for at sikre, at den nye side får en pæn URL

   opret menupunkt - flot url
    
  11. Afslut ved at klikke på "Save and exit"
 • +

  Kopier menupunkt (side)

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Højreklik på den side, du ønsker at kopiere og klik på "copy" (har du valgt en side med tilhørende undersider, medtages disse automatisk)
    
  3. Vinduet "Copy Pages" åbner. Du har nu mulighed for at vælge flere sider. Du tilføjer sider ved at markere dem og klikke på "Add"
    
  4. Når du har tilføjet de ønskede sider, klikker du på "Next" for at forsætte
    
  5. Klik på den ønskede destination for de kopierede sider og klik på "Save"
    
  6. Et vindue åbner med teksten: "Are you sure you want to copy the page(s) to the location you have just selected?". Klik på "OK"
    
  7. Du har nu kopieret og indsat siderne. Klik på "Refresh", som vist herunder:

   refresh site
    
  8. Du skal nu ændre URL'en på den kopierede side, så den får sin egen, unikke sidetitel og URL. Klik på sidens "Properties", som vist herunder:

   kopier menupunkt - properties
    
  9. Vinduet "Properties" åbner. Her skal du ændre "Title", "Navigation title" og "Description"
    
  10. Scroll ned i bunden af vinduet og skriv en pæn URL i feltet "NiceURIName". Kopier URL'en og klik på "Save"
    
  11. Klik på på fanebladet "Name & dates" og indsæt den kopierede URL i feltet "Name", som vist nedenfor:

   properties vindue - kopier menupunkt
    
  12. Afslut ved at klikke "Save and exit"
 • +

  Opret menupunkt, som linker til et andet website

  Med templaten "Redirect" kan du linke direkte fra et menupunkt til et andet website.

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som redirect-templaten skal underordnes. Hvis den skal placeres i første menuniveau vælges forsiden
    
  3. Højreklik på den markerede side og vælg "Create"
    
  4. Vinduet "Create subpage to..." åbner. Udfyld et godt og sigende navn til siden i "Name"
    
  5. Klikker du herefter i i feltet "Title" autogenereres "Title", "Navigation title" og "NiceURIName" 
    
  6. Vælg templaten "Redirect' template"
    
  7. Klik "Create"
    
  8. Siden er nu oprettet. Højreklik på boksen "Redirect komponent" og vælg "Properties", som vist nedenfor:


    
  9. Vinduet "Properties åbner"
    
  10. Indsæt den webadresse, som menupunktet skal linke til i feltet "URL" - husk at inkludere http://. 
   Hvis linket skal føre til en underside på dit eget website, klikker du i stedet på på det understregede felt "undefined" ud for "Sitenode" og markerer den ønskede side. Tilføj siden ved at klikke på "Use marked".


    
  11. Afslut ved at klikke på "Save and exit"
 • +

  Ændre rækkefølgen på menupunkter

  Det er muligt at ændre dine siders rækkefølge i sidetræet. Forsiden har en fast placering, men alle øvrige sider kan flyttes. Rækkefølgen i dit sidetræ har også indflydelse på rækkefølgen af menupunkterne i højremenuer og lokalmenuer.

  1. Højreklik på den ønskede side og klik på "Properties"
    
  2. Vinduet "Properties for..." åbner
    
  3. Naviger til feltet "Sorting order" som vist herunder:

   Properties vindue
  4. Skriv et tal i feltet (det er vigtigt, at der kun bruges tal). Den side, der skal ligge øverst, kan eksempelvis få tallet "01"