AAU logo

Nyhedslister

HVAD ER EN NYHEDSLISTE?

En nyhedsliste er en komponent i InfoGlue, som viser en oversigt over de seneste nyheder. Alle nyhedsartikler skal være tilknyttet en nyhedsliste, før de kan vises på et website. Nyhedslister skal have en visningsside tilknyttet - visningssiden er den side, der bruges til at vise en nyhed, når man har klikket på den i nyhedslisten.

 • +

  Typer af nyhedslister

  Der er to forskellige former for nyhedslistekomponenter i InfoGlue - News Full List og News List, som enten kan bruges sammen eller hver for sig. Hvor News Full List oftest bruges som nyhedsarkiv (en separat side, hvorpå alle nyheder kan tilgås) indsættes News List ofte som en oversigt over de seneste to-tre nyheder - eksempelvis på websitets forside.

  De to nyhedslister kan kobles sammen, således at man fra oversigten over seneste nyheder kan klikke sig videre til en separat side med den samlede oversigt. Listerne kan også anvendes hver for sig. Herunder kan du se et par eksempler på, hvordan de kan tage sig ud:

  Typer af nyhedslister i AAUs webdesign

  Nedenstående vejledninger guider dig igennem hele opsætningen af begge former for nyhedslister.

 • +

  Trin 1: Indsæt nyhedslistekomponent

  Hvis du ønsker at indsætte en oversigt over seneste nyheder (News List) såvel som en samlet oversigt (News Full List), skal du både følge trin 1A og 1B i nedenstående guide

  Hvis du udelukkende ønsker en samlet nyhedsoversigt (News Full List) på dit website skal du følge trin 1A. Hvis du udelukkende ønsker en oversigt over de seneste nyheder (News List) på dit website skal du følge trin 1B.

  Trin 1A: Opret News List Full

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side, som nyhedslisten skal underordnes. Hvis listen skal placeres i første menuniveau, vælges forsiden
    
  3. Klik på "Create"
    
  4. Vinduet "Create subpage to" åbner. Navngiv siden i feltet "Name" (kald den eksempelvis "Nyheder på enhed XXX)
    
  5. Scroll ned og vælg den template, der hedder "Lister: Nyhedsliste"
    
  6. Afslut ved at klikke "Create"
    
  7. Du har nu oprettet en ny side med en nyhedslistekomponent. Gå videre til trin 1B, hvis du vil indsætte en oversigt over de seneste nyheder, eller fortsæt til trin 2 for at oprette en visningsside til nyhedslisten

  Trin 1B: Indsæt News list

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Klik på den side i sidetræet, som nyhedslisten skal indsættes på. Hvis en ny side skal oprettes til formålet, kan du følge vores vejledning til oprettelse af sider/menupunkter
    
  3. Du skal nu tilføje en nyhedslistekomponent. Højreklik på teksten "Add component here" det sted på siden, hvor du ønsker at oprette komponenten. 
    
  4. Klik på 'Add Component'. 
    
  5. Vælg "News list" i det nye vindue, der åbnes. Du har nu tilføjet nyhedslistekomponenten. Klik "Save & Exit" og fortsæt til trin 2 for at oprette en visningsside til nyhedslisten 
 • +

  Trin 2: Opret visningsside

  1. Stå i fanebladet "Structure"
    
  2. Højreklik på den side i sidetræet, hvorpå du netop har oprettet nyhedslistekomponenten (hvis du både har oprettet en News Full List og en News List, skal du højreklikke på den side, hvorpå din News Full List er indsat)
    
  3. Klik på "Create"
    
  4. Vinduet "Create subpage to" åbner. Navngiv siden i feltet "Name" (kald den eksempelvis "Nyhedsvisning")
    
  5. Vælg det template, der hedder ”Lister: Nyhedsvisning”
    
  6. Afslut ved at klikke "Create"
    
  7. Du har nu oprettet en visningsside til nyhedslisten. Fortsæt til trin 3 for at tilknytte visningssiden til nyhedslistekomponenten
 • +

  Trin 3: Tilknyt visningssiden

  Du skal nu tilknytte visningssiden til din nyhedslistekomponent. Hvis du både har oprettet en News Full List og en News List, skal dette trin udføres for begge komponenter

  1. Højreklik på nyhedslistekomponenten, som du oprettede i trin 1 
    
  2. Klik på "Properties"
    
  3. Klik på "Undefined" ud for teksten "News Page", som vist nedenfor:

   tilknyt visningsside - nyhedslistekomponent
    
  4. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den visningsside, som du oprettede i forrige trin og klik på "Save" og fortsæt til trin 4
 • +

  Trin 4: Tilknyt nyhedsmappen

  Du skal nu tilknytte den mappe, hvori du har oprettet dine nyheder. Hvis du både har oprettet en News Full List og en News List, skal dette trin udføres for begge komponenter

  1. Højreklik på nyhedslistekomponenten, som du oprettede i trin 1 
    
  2. Klik på "Properties"
    
  3. Klik på "Undefined" ud for teksten "News Folder"

   tilknyt nyhedsmappen - nyhedslistekomponent
    
  4. Et nyt vindue åbner. Find og klik på den mappe, som du har gemt dine nyheder i
    
  5. Klik på "Add" og herefter på "Save". Nyhedslisten er nu opsat
 • +

  Trin 5: Øvrige indstillinger

  Der findes en række andre indstillinger under komponenternes "Properties". Her kan du bl.a. tilføje overskrifter og vælge, om listerne skal vise billeder. Få et overblik over mulighederne for henholdsvis News Full List og News List herunder.

  News Full List

  • Ud for "Headline" kan du angive en overskrift
    
  • Ud for "Number of items of page" kan du med et tal angive, hvor mange nyheder listen skal vise, før den skifter side

  • Ud for "Images" kan du vælge om der i nyhedslisten skal vises billeder eller ej
    
  • Ud for "Leadin" kan du vælge om der i nyhedslisten skal vises Leadin-tekst eller ej, eller om Leadin-teksten skal "Fade after two lines"

  News List

  • Ud for "Headline" kan du angive en overskrift
    
  • Ud for "Maximum number of items on list" kan du med et tal angive, hvor mange nyheder listen skal vise

  • Ud for "Maximum number of items on expandable list" kan du med et tal angive, hvor mange nyheder listen skal vise, når brugeren klikker på "Se flere"

  • Ud for "Images" kan du vælge om der i nyhedslisten skal vises billeder eller ej
    
  • Ud for "Leadin" kan du vælge om der i nyhedslisten skal vises Leadin-tekst eller ej eller om Leadin-teksten skal "Fade after two lines"
    
  • Ud for "Colour" kan du vælge om komponentet skal være "White" (hvid) eller "Coloured" (farvet)
    
  • Ud for "Archive Page" kan du vælge, om din News List skal indeholde et link til en News Full List