PH.D.-FORSVAR

Har du behov for at holde et 100% online eller Hybrid Ph.D. forsvar, kan du anvende MS Teams eller AAU ZOOM. Du kan se sammenligning af de to platforme her:

Sammenligningsværktøj

PH.D.-FORSVAR

Har du behov for at holde et 100% online eller Hybrid Ph.D. forsvar, kan du anvende MS Teams eller AAU ZOOM. Du kan se sammenligning af de to platforme her:

Sammenligningsværktøj

Vi kalder det et 100% online Ph.D. forsvar når:

 • Alle deltagere er med online fra egen computer.
 • Ingen primære deltagere er placeret i samme lokale.

Vi kalder det et Hybrid Ph.D. forsvar, når:

 • Forsvaret foregår i AAU-lokale og der er opkobling til online møde (AAU ZOOM, eller MS Teams)
 • Deltagere, primære deltagere (dog ikke forsvarende Ph.D. stud) såvel som "tilskuere", kan være til stede i lokalet ELLER være med online.

Det hybride setup er lidt mere komplekst at afvikle fremfor 100% online setup. Dette skyldes at flere deltagere i eet lokale skal dele kamera, mikrofon(er), og lyd, samt typisk "ringe op" til online mødet fra et videokonference setup. Se mere herom i procecurebeskrivelse nedenfor.

SERVICEBESKRIVELSE

 • IT Support tilbyder at supportere den person, som er ansvarlig for den tekniske gennemførsel af Ph.d. forsvar.
 • Vi hjælper den ansvarlige med rådgivning ved valg at teknisk set-up, test af teknisk set-up sammen med deltagere og deltage i selve forsvaret som vejleder og tryghed for den ansvarlige sekretær indtil personen har opnået erfaring til selv at stå for gennemførsel. ITS kan ikke garantere, at vi kan stille ressource til rådighed på det konkrete tidspunkt. IT Support tilbyder ikke at overtage opgaven for den ansvarlige sekretær.
 • Derudover tilbyder ITS gratis minikurser og guides til selvhjælp. Vi anbefaler, at ansvarlige for Ph.d. forsvar booker minikursus via support@its.aau.dk

BETALINGSMODEL PR. 1.8.2021

 • Gratis
  Rådgivning, test og hjælp til opstart indenfor åbningstid kl. 8-15.30 man-torsdag og fredag kl. 8-15
 • Betalbart
  Supportere sekretæren under selve forsvaret. En it-supporter deltager fysisk eller online.
  Test og hjælp til opstart udenfor åbningstid
 • Pris
  Indenfor åbningstid – 400 kr. pr. time pr. it-supporter.
  Pris udenfor åbningstid – 800 kr. pr. time pr. it-supporter.
  Minimum betaling for 3 timer pr. it-supporter, hvis udenfor åbningstid.

PROCEDURER