PhdManager

PhdManager

PhdManager er et system til administrering af Ph.d.-studerende. De to vigtigste moduler er PhdWeb og Windows klienten.

PhdWeb

PhdWeb, sommetider også kaldet den tynde klient, er en webgrænseflade til PhdManagersystemet. PhdWeb er beregnet til Ph.d.-studerende, vejleder, ph.d.-koordinatorer, programansvarlige, institutledere, Ph.d.-skoleledere og studiesekretærer. Du bruger din sædvanelige AAU e-mailadresse for at logge ind.

PhdWeb bruges primært til at håndtere processerne omkring Ph.d.-planer og halvårsevalueringer / evalueringer.

Find login i menuen til højre.

Windowsklienten

Windowsklienten, sommetider også kaldet den tykke klient eller bare PhdManager, er et program der skal installeres på Windows PCer. Programmet bruges til selve administrationen af Ph.d.-studerende, herunder udtrækning af statistik. Programmet bruges primært af Ph.d.-kontorene. Før du kan bruge programmet skal du have oprettet en PhdManagerkonto. Maria Bredvig (mab@adm.aau.dk) godkender og koordinerer oprettelsen PhdManagerkonti.

Find vejledning til installation og download af Windowsklienten i menuen til højre.