AAU logo

AAU It Services

Moodle

Moodle

Moodle er et Learning Management System (LMS). På Aalborg Universitet bliver Moodle brugt af alle studier, der er at finde på campus, samt nogle EVU-studier. Hovedformålet er at give de studerende nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer, eksempelvis slides, litteratur-links, skemaer og opgaver.

Undervisere og sekretærer kan sende studierelevant information til de studerende, men Moodle kan også bruges mere interaktivt af studerende og ansatte, for eksempel ved at bruge diskussionsforummet, online-aflevering, feedback-funktionen, quizzer og chat.

Alle studerende og ansatte på AAU, som har en AAU-emailadresse, kan automatisk tilgå Moodle på flg. link

www.moodle.aau.dk

Vejledninger for ansatte

 • +

  Importer kursusindhold

  For at importere indhold fra et kursus til et andet kursus, skal du først sikre dig, at du kender kursus-id'en fra det gamle kursus.

  1. Gå ind i det kursus, du vil importere fra og noter dig kursus-id'en, som du finder i browserens adressefelt.
  2. Gå ind i det tomme kursusrum, som du fik oprettet via KOSMO.
   OBS: Hvis rummet ikke er tomt, bliver det importerede indhold tilføjet til det eksisterende.
  3. Valg Importer under Kursusadministration i Administrationsblokken til venstre.
  4. Indtast kursus-id fra det gamle kursus i søgefeltet og klik på Fortsæt.
  5. Vælg derefter kurset og klik på Fortsæt.
  6.  Vælg hvilke settings samt hvilke kursusgange der skal importeres.
  7. Du kan følge hvor langt du er kommmet i processen øverst på siden.
  8. Er du kommet til trin 6, har du importeret kursusindholdet.
    
 • +

  Kopier tekst fra et Worddokument

  Når du indsætter tekst fra et Worddokument via den almindelige copy/paste funktion, risikerer du, at dit kursus ikke længere vises korrekt i Moodle.

  Derfor anbefaler vi, at du i stedet for 'paste' (indsæt), bruger Moodles egen funktion "Indsæt fra Word".

 • +

  Skift rolle for bruger i Moodlerum

  1. Klik på Users i Administrationsblokken og derunder på Enroll Users.

  2. Klik på blyanten i kolonnen "Roles" ud for den bruger, du vil ændre rolle for:

  3. Herefter fremsøges ny rolle ved at skrive i tekst feltet. Vælg den ønskede rolle fra rullemenuen:

  4. Bemærk rollen skal stå som en bjælke med blå baggrund over tekstfeltet:

  5. Husk at fjerne den rolle brugeren ikke længere skal bruge ved at klikke på krydset ud for rollen (blå bjælke):

  6. Husk at gemme ved at klikke på disk ikonet under tekstfeltet:

 • +

  Tilmeld brugere til Moodlerum

  Tilmeld brugere

  1. Når du er i dit kursus, så start med at vælge Kursusadministration > Brugere > Deltagere

  2. Klik på "Tilmeld brugere". Knapperne ses i højre side af nedenstående billede.

  3.Herefter skal dette vindue udfyldes:

  3. Skriv navnet på den bruger du ønsker at tilføje til kurset i feltet "Vælg brugere" og vælg fra rullemenuen.

  4. Når du har valgt brugeren, vil navn og email stå som et felt med blå baggrund. Og du kan vælge rolle i feltet "Tildel rolle":

  De øvrige punkter er ikke relevante, så de kan blot springes over.

  5. Til sidst klikkes på "Tilmeld valgte brugere og brugergrupper"

 • +

  giv gæsteadgang

  Hvis du ønsker, at personer, der ikke har et brugernavn på Aalborg Universitet, skal kunne tilgå et kursus, skal der åbnes op for gæsteadgang på kurset.

  Du kan desværre ikke selv gøre det, men klik her: support@its.aau.dk, for at sende os en mail.
  Husk at angive

  • kursus-id (du finder den i browserens adressefelt)
  • samt om gæstene skal angive et kodeord og hvis ja, hvad kodeordet skal være
 • +

  log ind som gæst

  For at du kan logge på som gæst i et Moodle-kursus kræver det, at kursusadministratoren har åbnet for gæsteadgang.

  1. Når det er sket,  så log på Moodle som gæst  ved at klikke på "Guest" øverst i menulinjen.


    
  2. Klik på "Log ind som gæst".
    
  3. Dernæst skal du indsætte linket til kurset i browserens adressefeltet.

   

 • +

  opsætning af gruppeaflevering

  Med aktiviteten "Opgave" kan du under indstillingerne bla. angive om de studerende skal aflevere enkeltvis eller i grupper.

  1. Slå redigering til i det kursus, hvor du vil oprette opgaven.
  2. Klik på "Tilføj aktivitet eller materiale" nederst i den sektion, hvor du vil have opgaven oprettet
  3. Vælg aktiviteten "Opgave" i listen.

  4. Udfyld sektionerne, der kort indeholder:

   • Generelt: Beskrivelse af opgaven
   • Tilgængelighed: Hvor skal de studerende aflevere?
   • Afleveringstype: Hvilken type skal afleveringen være i og hvor meget på de aflevere?
   • Feedbacktyper: Hvordan vil du give de studerende feedback på opgaven?
   • Afleveringsindstillinger: Må den studerende genåbne en afleveret opgave?
   • Indstillinger for gruppeaflevering

    Hvis du vælger, at de studerende skal aflevere i grupper, så vil sektionen blive udvidet med tre indstillinger:

    "Kræv gruppeaflevering":  hvis du vinger denne mulighed af, kan kun studerende, der er i en Moodle-gruppe, aflevere.  Hvis en studerende, der ikke er i en gruppe, åbner opgaven, vil vedkommende  få denne fejl:


    "Kræv at alle medlemmer af Moodle-gruppen afleverer": Denne mulighed er kun aktiv, hvis du i sektionen Afleveringsindstillinger har vinget "Kræv at studerende klikker på afleveringsknappen" af.

    "Gruppering af studerende": Hvis du har grupperet grupperne (samlet dine Moodle-grupper til een gruppering) kan du vælge denne gruppering her. Moodle vil da benytte gruppe-informationen i grupperingen i forbindelse med afleveringen.

  5. Klik på Gem i bunden af kurset

 • +

  send sms til kursusdeltagere

  I Moodle har du mulighed for at sende en sms til de studerende, som har tilmeldt sig til et bestemt kursus og som har tilføjet deres mobiltelefon-nummer til deres Moodle-profil. 

  Gør flg. for at sende en SMS:

  1. Går ind på det kursus, som du vil sende SMS'sen fra.
  2. Klik på Rediger øverst til højre.
  3. Nederst i venstre spalte fremkommer blokken 'Tilføj blok'. Klik på den lille pil til højre og scroll ned til "SMS sender".
  4. For at sende en SMS klikker du nu blot på "Send SMS til brugere" i den nye blok.
  5. Du får vist en liste med alle tilmeldte, som har opgivet et mobilnummer.
  6. Marker dem du vil sende beskeden til.
  7. Klik på "Vælg..." nederst på siden og vælg "Skriv SMS".
  8. Skriv din besked og klik på "Send SMS til bruger".
 • +

  tildel adgang til kategorier

  Moodle er bygget op i en hierarkisk struktur. På øverste niveau har vi i dag skolerne, som du kan se ved at klikke på "Rum" øverst i menuen.

  Jo længere du klikker dig ned i hierarkiet, desto mere specifik bliver indholdet, indtil du til sidst ender ved de enkelte kurser.

  Hele vejen igennem kan der tildeles roller til brugerne. Disse roller nedarves fra en overordnet kategori til underliggende.

  Som udgangspunkt kan du kun tildele andre den rolle, som du selv har.

  Følgende roller  kan tildeles på kategori- og kursusniveau  
  - Secretary Har du denne rolle, kan du tildele følgende roller til andre: Sekretær, Administrative personal, Teachers, Non‐Editing Teachers, Students and Guests.
  - Robin Har du denne rolle, modtager du IKKE mails fra fora. Den er beregnet til administrative personer eller studentermedhjælpere, der typisk vil være tilknyttet rigtig mange rum.
  - Koordinator Denne rolle tager udgangspunkt i rollen "non-editing-teacher", men kan tildeles både på kursus- og kategoriniveau. Rollen får ingen forum-mails og kan ikke bedømme studerende.

   

  1. Klik dig frem til kategorien vi menuen rum.
  2. Klik på "Tildel roller" i Administrationsblokken til venstre.
  3. Klik på den rolle du vil tildele.

    
  4. Skriv navnet eller e-mailadressen på personen, du vil tildele rollen, i søgefeltet under "Potentielle brugere".

    
  5. Klik på navnet i listen og klik på "Tilføj"-knappen.
  6. Når brugeren dukker op under "Eksisterende brugere", har vedkommende fået tildelt rollen.

   

  På hvilket niveau skal jeg tildele rettigheder?

  En bruger, der arbejder i få kurser, skal tildeles rettigheder på kursusniveau.

  En bruger, der arbejder med mange eller alle kurser i en kategori, kan tildeles rettigheder på kategorien, som kurserne ligger under.

  OBS: Jo højre i hierarkiet en bruger får tildelt rettigheder, desto flere kurser kommer til at ligge på vedkommendes Dashboard og desto langsommere opleves Moodle.

Vejledninger for studerende

 • +

  Se dit skema i kalenderen

  Du kan få overblik over dine kursusgange i din Moodle-kalender. For at se kalenderen skal du tilføje kalenderblokken i venstre spalte. Se her hvordan du tilføjer kalenderblokken.

  Kalenderen bliver automatisk opdateret, når din sekretær lægger ændringer af dine kursusgange i Moodle.

  Følger du en uddannelse på Rendsborggade 12/14, kan du fra forårsemester 2019 ikke længere se dit skema i Moodle.

  Dit skema er nu gemt her: sol-skemaer.aau.dk.  Vil du se dine kursusgange i din kalender i Moodle, skal du gøre følgende:

  Log ind på sol-skemaer.dk

  1. Klik på My Timetable i menuen til venstre
  2. Klik på Subscribe-knappen øverst til højre og følg vejledningen.
  3. Kopier linket.

  Log på Moodle (moodle.aau.dk)

  1. Klik på månedsnavnet i din kalender på din Moodle forside. (hvis du ikke kan se din kalerder i venstre spalte, skal du tilføje kalenderblokken)
  2. Klik på Administrer abonnementer nederst på siden
  3. Skriv ønsket kalendernavn fx Skema fra SOL.

  4. Indsæt linket (det du fandt under subscribe i SOL), til feltet Kalender-URL

  5. Klik på tilføj

  I din Moodle kalender vil der nu være lyseblå markeringer på de dage, hvor der ligger noget, der er importeret fra SOL.

 • +

  Tilføj en blok

  En blok tilføjer ekstra funktionalitæt til dit Moodle. Det kan f.eks. være din kalender, som lægger sig i menuen til venstre.

  1. Log på Moodle og sørg for at du står på dit dashboard.
  2. Klik på 'Rediger denne side'.
  3. Under "Tilføj Blok" i menuen til venstre vælger du i listen den blok, du ønsker at tilføje, f.eks. "Kalender".
  4. Blokken er nu tilføjet din forside. Klik på "Slå redigering fra" øverst til højre.

   

 • +

  Tilmelde forum-abonnement

  Hvis du abonnerer på et forum, får du notifikationer om nye forumindlæg på mail.

  I nogle forums kan du været tvunget til at abonnere - eksempelvis på skolerum.

  For at abonnere på et forum skal du:

  1. Klik dig ind i det forum, som du ønsker at abonnere på.
   Menuen i venstre side skifter til Forumadministration.
  2. Klik på 'Abonner på dette forum'.

  2. Du abonnerer nu på forummet

   

 • +

  Tilmelding til kursus

  Nogle studier sørger for, at du automatisk bliver enrolled (tilmeldt) til dine kurser. Du kan se dine kurser ved at klikke på fanebladet for det pågældende semester.

   

  Andre studier forventer, at du selv tilmelder dig dine kurser. I så fald har du fået tilsendt et link fra din studiesekretær.

  1. Følg linket til kurset
  2. Log på Moodle, hvis du ikke allerede er logget på.
  3. Vælg "Tilmeld mig dette kursus" i venstre blok under kursusadministration.
    
  4. Klik på "Tilmeld mig".

   

  Det er vigtigt at pointere, at selvom du er tilmeldt et kursus i Moodle, er du ikke tilmeldt dette i STADS. Stadstilmelding skal foretages selvstændigt.

   

 • +

  afmelding af kurser

  Hvis du vil afmelde dig et kursus i Moodle, skal du gøre på nedenstående måde. Vær opmærksom på at du ikke samtidig afmelder sig kurset i STADS.

  1. Klik dig ind på det kursus, du vil afmelde dig.
  2. I administationsblocken til venstre skal du klikke på "Frameld mig" (der står kursets navn bagved - her hedder kurset "Moodle 3.0.3 - supportens test")

    
  3. Du skal nu bekræfte, at du ønsker at afmelde dig kurset. Klik på fortsæt hvis du vil afmeldes.

 • +

  eksporter din kalender

  Det er muligt at eksportere begivenhederne fra din kalender, så de kan importeres til et andet system. Du kan eksportere alle begivenheder eller kun begivenhederne relateret til et enkelt Moodle rum. Derudover kan du vælge om det skal være begivenhederne i denne uge, denne måned, seneste og næste 60 dage, eller i et brugerdefineret interval. Denne guide viser hvordan du eksporterer din kalender. 

  1. Klik på måneden i kalender-blokken til venstre når du er på dit "Dashboard". Hvis du ikke kan se kalenderen, så rul længere ned på siden, hvis den ikke er der, læs her hvordan du tilføjer kalenderblokken.
  2. Klik på 'Eksporter kalender' under kalenderen.
  3. Definer hvad du vil eksportere og tidsrammen du vil eksportere fra og klik på "Vis URL for kalender".
  4. Kopier linket der nu er genereret
  5. Du kan nu benytte linket til at importere begivenhederne til dit andet system. 

   

   

 • +

  indsæt dit mobilnummer

  Underviserne og sekretærerne kan udsende en fælles besked i form af en sms i et kursus/studierum -  fx ved aflysninger eller ændringer af undervisning. For at du kan modtage disse beskeder, skal du tilføje dit mobilnummer til din Moodle-profil. Dit mobilnummer vil ikke blive synligt for andre.

  BEMÆRK: Virker kun for danske telefonnumre.

  1. Log på Moodle.
  2. Klik på den lille pil til højre for dit navn og eventuelle profilbillede. Vælg Indstillinger.

    
  3. Klik på Rediger profil.


    
  4. Klik på "udvid alle", scroll ned til sektionen "Valgfri", indtast dit mobilnummer og opdater din profil for at gemme.