It Services

Moodle på AAU

Moodle

Moodle er et Learning Management System (LMS). På Aalborg Universitet bliver Moodle brugt af alle studier, der er at finde på campus, samt nogle EVU-studier. Hovedformålet er at give de studerende nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer, eksempelvis slides, litteratur-links, skemaer, pensum og opgaver.

Undervisere og sekretærer kan sende studierelevant information til de studerende, men Moodle kan også bruges mere interaktivt af studerende og ansatte, for eksempel ved at bruge diskussionsforummet, online-aflevering, feedback-funktionen, quizzer og chat.

Alle studerende og ansatte på AAU, som har en AAU-emailadresse, kan automatisk tilgå Moodle på flg. link:
 

www.moodle.aau.dk